نابودی جوانان نوجوانان با مواد مخدر اعتیاد

بندر عباس بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بندر عباس در حال ریشه کندن مواد مخدر در این شهر می باشد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مهتادهای زیادی در این شهر در چندین ماه پیش به چشم میخورد مکان های که این مهتادها بیشتر در آنجا ساکن بودن بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پارک ها بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پهل ایسینی بود بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پهل ایسینی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پهلی است که آب فاضلاب بندر عباس از زیر آن به دریا راه می یابد بعضی از مهتاد ها به زیر این پهل حتی زندگی می کردن مأموران مبارز با مواد مخدر با خبر شدن و آنها رو از آنجا جمع کردند الان دیگه خبری از مهتاد در زیر این پهل وجود ندارد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بعضی ها که به اعتیاد مبتلا هستند جای برای بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خوردن مشروب یا کشیدن بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com سیگاری ندارند به زیر همین بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پهل ایسینی میرند دور از دید بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خانوانده خود بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اما بعضی از جوانان ها و نوجوان ها به پشت محل ایسینی نزدیک به فاضلاب و نرسیده به قبرستان پشت تپه ها ایسینی میرن مشروب و سیگاری با خود میبرن بیشتر زمان های چون بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com شب بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مغرب بیشتر از دیگر زمان ها به این مکان می آیند لذا از مئسولیت تقاظا داریم که بیشتر به این مکان ها سر بزند

/ 0 نظر / 59 بازدید