نمونه از عفت و پاکدامنی در قرآن

:

 

‏ ‏ رمشک در دنیای مجازی رام اشک

نمونه از عفت و پاکدامنی در قرآن

خداوند پیامبر خود حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان نمونه عفت و پاکدامنی اینگونه در قرآن بیان فرموده است:"سیده اش او را به فحشا و کار نامشروع فرا خواند ولی یوسف خوداری نمود و پاکدامنی خویش را حفظ کرد"و با وجود اینکه این بانو یک سری عواملی را در وجود یوسف می دید که می توانستند او را به این کار وادار سازند اما با این وصف به میل و رغبت او جواب نداد و آن را نپذیرفت،بعضی از این عوامل که در یوسف (ع) وجود داشتند

‏ ‏الف:

‏ ‏حضرت یوسف (ع) جوان بود، و جوانان نیز اسیر و مطیع آرزوهای خود می باشند،و از جهت دیگر یوسف مجرد بود،و چیزی هم نداشت که در مقابل این کار بپردازد.

ب:‏ ‏او از وطن و وابستگانش دور افتاده بود،و طبیعی است کسیکه در میان خانواده و یارانش مقیم باشد از ایشان شرم دارد که بدانند از مرتکب کار بدی شده است،چون در جلو چشم آنان می افتد و کم اعتبار می گردد، اما وقتی که اهل و دیار خود دور افتاد دیگر چینن موانعی برایش وجود ندارند.

‏ ج: ‏از همه مهمتر:زنی که یوسف را برای خود دعوت نمود دارای مقام و منزلت عالی و جمال و زیبائی بسیار خوبی بود،و خود او نیز پیشقدم دعوت و خواستار این کار شد، پس در اینصورت دیگر حیا و شرمی در کار نمی ماند،و ترس و بیم یوسف از اینکه اگر او پیشقدم،و خواستار آن امر شود ناامید می گردد و به آرزوی خود نمی رسد از بین می رود، و حال اینکه خواهان بودن آن زن برای وصلت ،در خانه خودش انجام گرفت بگونه ای که هم وقت مناسب و را در نظر گرفته بود، و هم محیطی را که بسیار مطمئن و دور از انظار مردم قرار داشت،اضافه بر آن به خاطر اطمینان کامل از اینکه مبادا کسی ناگهان وارد خانه آنها شود تمام درها را نیز قفل کرده بود.با وجود این همه احتیاط و پیش بینیها باز یوسف (ع)عفت خود را حفظ کرد و مطیع آرزوهای آن زن نشد،و با خوداری از مرتکب شدن به معصیبت،جانب و حق خدا را مقدم شمرد و آن را بر همه چیز ترجیح داد،و همچنن حق شوهر آن زن را با امتناع ورزیدن از تعرض به ناموس او، کاملا رعایت نمود و آن را محترم شمرد.

خطر مجله های لختیک مشوق عمل فحشا و از بین برنده مسائل اخلاقی دیگری وجود دارد،و آن وجود مجله هائی است حاوی عکسهای لخت که متأسفانه در بعضی از کشورهای عربی منتشر می شوند و یا از خارج وارد می گردند،تردید نیست که اینگونه مجله ها بر نسل جدید جوان اثرات بسیار بد و نامطلوبی می گذارد،زیرا اغلب عکسهای لختی که در آنها وجود دارند تنها به نمایاندن اجسام برهنه اکتفا نشده است بلکه مضافا بر آن،فرد عکاس این تصویر ها را چنان حالت بسیار هیجان انگیزی برداشته است که بی شک فرد بیننده را بر عمل زنا تشویق می کند، و همچنین این تصویرها شامل داستان فرد انجام دهنده آن و بازگو کننده کیفیت عمل زشت او می باشد.

/ 0 نظر / 46 بازدید