کاندادید های شورای اسلامی رمشک

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com کاندادید های شورای اسلامی رمشک بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com انتخابات در رمشک بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com کاندیدها بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جلال بهادر پور ، عیسی رمشکی ، خدابخش درزهی ، شهباز نادری ، اسحاق شیخی ، چراغ شیخی ، بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com و حال باید منتظر انتخابات بود و اتفاقات بعداز آن ماند و دید که آیا دهستان رمشک با جمعیت پر شمارش تغییری در خود احساس خواهد کرد دهستانی که هنوز از کمترین امکانات ممکن بر خوردار است و سایر امکانات دیکر رنج میبرد. دهستانی که با وجود جمعیت بیشمار آیا به شهر یا بخش تبدیل خواهد شد ؟

/ 0 نظر / 22 بازدید