آثار تاریخی رمشک،رمشک در دنیای مجازی رام اشک

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com باستان شناسی به اسم خانم حمیده چوبک به دهستان رمشک آمده بود تا که عتیق ها و آثار تاریخی رمشک رو کشف کند بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com او توانست اشـــــــیاء و آثـــــــار سنـــــــگی ، سفـــــــالی و فـــــــلزی کـــــــوزه هــــای سفــــالی ، کاســـــه ها ، اشیـــــــاء زیـــــــنتی قـــــــمقـــــــه های سفـــــــالی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com که در تپه های علی آباد به چشم میخورد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com و تپه های که پشت نخلستان رمشک یعنی همان نخلستان چوکان بود رو کشف کند چیزهای دیگر هم کشف شد جاهای دیگر رمشک دور اطراف رمشک بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ‏ اشــــیاء و آثــــــار ارزشـــــــمندی چون بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جـــــــام سفـــــــالین رمشک، بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گـــــــورستـــــــان بنـــــــد جـــــــلال رمشک بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رمشک با شـــــــهرســـــــوخــــته و تمدن جـــیرفــت بــرابــری دارد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رمشک در گــذشــتــه رام اشک نـــام داشـــتـه و شهر اشکانیان بـــوده و بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com هــــمـچنـــین رمشک بر سر راه جاده ابریشم قــــرار داشـــتـه اســـت و به مرور زمان نام رمشک از رام اشک به ر مشک تغــــیر کــرده اســـــــت بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com کـــــــوهـــــــهای بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ســــــرشــــار ازمـــعــــادن قیــمـتی اســــت بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اما هنـــــــوزفعال نـیستند بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com کوههای راسک.کوههای بن سگ ازتوابع مچان ودمیتان کوههای شم شتری چاهان بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ذخـــــــایر ایـــــن مـــــعـــادن بـــیــشــتـر طلا و مــس وگرانیت اســـــــت. بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com قــــلــــعـــه بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com قــلـــعــه رمشک این قـــلـعــه درمـــــرکز دهـــســتان رمشک واقــــع میــباشـــدکــــه گـــفــتــــه مـــیــشـودفـــردی بــــه نــــام بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عـــبــدالـــحـسـیـن آنــرا بــــنـــا کـــرده اســــــت.

/ 2 نظر / 93 بازدید
ژان وارژان

سلام سلام اینو بخونید: البته من ننوشتما یکی برام فرستاده ممکنه مسخره به نظر بیاد ولی واقعا اتفاق میافته!می خوای صورت کسی رو که واقعا دوست داره ببینی؟اینو به 10 نفر بفرست بعد برو به ادرس http://amour-en-portrait.ca.cx/(این یه بازی فرانسویه)صورت کسی که دوست داره ظاهر میشه خطر سوپریز شدن!(تقریبا 90%شبیه)

ژان وارژان

سلام سلام اینو بخونید: البته من ننوشتما یکی برام فرستاده ممکنه مسخره به نظر بیاد ولی واقعا اتفاق میافته!می خوای صورت کسی رو که واقعا دوست داره ببینی؟اینو به 10 نفر بفرست بعد برو به ادرس http://amour-en-portrait.ca.cx/(این یه بازی فرانسویه)صورت کسی که دوست داره ظاهر میشه خطر سوپریز شدن!(تقریبا 90%شبیه)