اهل سنت؛رمشک در دنیای مجازی رام اشک

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اصول‎ ‎اسلام بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توحید ·نبوت ·معاد خاص تشیع:امامت · عدل .فروع نماز ·روزه ·زکات ·حج ·جهاد خاص تشیع:خمس ·امر به معروف ·نهی از منکر · تولی ·تبری ؛منابع اسلامی .قرآن · عقل ·سنت (حدیث)شخصیت‌ها محمد ·علی ·فاطمه ·اهل بیت ·خلفای راشدین ·امامان شیعه · صحابهٔ محمدمذاهب تسنن ·تشیع ·تصوف علوم حدیث ·تفسیر ·فقه ·کلام · فلسفه ·عرفان تاریخ امویان ·عباسیان ·فاطمیان ·مملوکان ·عثمانیان ·صفویان · آخرالزمان بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جغرافیا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مکه ·مدینه ·بیت‌المقدس ·کوفه ·نجف ·کربلا ·سامرا ·کاظمین ·مشهد ·قم ·شیراز ·دمشق · جهان اسلام(کشورهای اسلامی) ·لباس های اسلامی حجاب اسلامی ·چادر عربی ·برقع ·روبنده · دشداش ·روسری · چادر ·فرهنگ وجامعه درگاه اسلام     بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از مذاهب اسلام اهل سنت بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مذاهب فقهی حنفی·مالکی·شافعی·حنبلی مذاهب کلامی ماتریدی·اشعری· اثری ·معتزلی جنبش‌های فکری اهل سنت دیوبندی·بریلوی·سلفی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ارکان دین اسلام بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نماز·روزه·شهادت·زکات·حج بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خلفای راشدین بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ابوبکر·عمر·عثمان·علی صحابه سعید بن زید ·زبیر·طلحه سعد بن ابی‌وقاص·عبدالرحمن بن عوف ابوعبیده جراح بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مبانی فقه بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com قرآن·سنت·اجماع·قیاس·اجتهاد کتب حدیث صحیح بخاری·صحیح مسلم·سنن نسائی سنن ابوداوود·سنن ترمذی·سنن ابن ماجه الموطأ بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مکان‌های مقدس بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مکه·مدینه بیت‌المقدس این جعبه بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مذهب سُنّی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یکی از مذاهب دین اسلام است که اکثریت مسلمانان(75%) تا(90٪) را در بر می‌گیرد.اهل سنت و جماعت معتقدند که محمد،پیامبر اسلام، پس از خود جانشینی تعیین ننموده‌است. باوجود این، احادیث پیامبر همچون حدیث منزلت وحدیث ثقلین و وقوع غدیر خمرا رد نمی‌کنند، ولی مناسبت آن‌ها را در مورد تعیین جانشینی علی بن ابی طالب تایید نمی‌نمایند و معتقدند باید مسلمانان با تشکیل شورا یکی از افراد جامعه را به عنوان خلیفهٔ خود برگزینند، هر چند که برای تعیین خلفای بعدی این اصل زیر پا گذاشته شد واجماع صورت نگرفت. از این رو پس از درگذشت محمد و قبل ازتدفین وی، نخست با تشکیل شورا درسقیفه بنی ساعده، با اینکه همهٔ مسلمانان یا نمایندگان همهٔ مسلمانان در شورا شرکت داشتند (از جمله عباس عموی پیغمبر وعلی دامادایشان بودند)، طبق سنت شورا وبیعت،ابوبکررا که ازصحابه(یاران) و نزدیکان محمد بود برای خلافت بعد از محمد بر جامعه مسلمانان انتخاب کردند. بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com این چهار تن به همراه امام حسن که مدت خلافت کوتاهی داشته‌اند به خلفای راشدین معروف‌اند که به‌ترتیب عبارت‌اند از: بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ابوبکر عمر عثمان علی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مسلمانان اهل سنت،قرآن را کتابی محفوظ می‌دانند و اسلام را در پیروی ازقرآن وسنت محمد می‌دانند، هرچند که عمر(خلیفهٔ دوم) کتاب خدا و عمل به آن را کافی می‌دانست. آنان در مسایل فقهی، ابتداقرآن و سپس احادیث محمد و بعد از آن احادیث معتبرصحابه و اجماع را مورد استفاده قرار می‌دهند. مذهب اهل سنت در دو مکتب اصولی اعتقادی یعنی اشعریوماتریدیواز لحاظ علوم فقهی به بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چهار مذهب فروعی و عملی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
محمد

سلام اسلام دین صلح واخلاق نیکوست خداوند قبل از هر چیزی به ما عقل عنایت کرده که باید خودمان مسیر وراهمان را که همان مسیر وراه الهیست پیدا کنیم انبیا واوصیا هم جهت راهنمایی مسیر الهی فرستاده شدند انشالله که با بینش صحیح بدور از تعصب و جهالت در مسیر حق وحقیقت قرار بگیرم وقرار داشته باشیم . یاحق